Przejdź do treści


  W 2012 roku Płocka Galeria Sztuki pod szyldem „Sztuka Mówi” zainicjowała serię autorskich wykładów o sztuce. Wykłady odbywały się cyklicznie i stanowiły dopełnienie prezentowanych w przestrzeni Galerii wystaw. 

  W 2014 r. PGS rozpoczęła cykle wykładów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Autorskie i kuratorskie oprowadzania po wystawach i cyklicznie odbywające się wykłady dla wszystkich płocczan, prowadzone przez historyków sztuki, krytyków i wykładowców akademickich to kolejne propozycje Płockiej Galerii Sztuki od 2015 r. Pierwszą propozycją był cykl „Czy współczesność jest brzydka? Jak nie zgubić się i zachować dystans wobec współczesnej kultury”. W 2015 r. pojawiła się również Karta Kulturalnego Seniora. To także początek współpracy ze Stowarzyszeniem Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, któremu Galeria dedykuje wykłady. 

   

   

  Sztuka mówi

  02 lutego 2012
  Projekt „Sztuka Mówi” w ciekawy i niesztampowy sposób przybliża meandry sztuki współczesnej, kształtuje wrażliwość estetyczną odbiorców oraz uczy świadomego i krytycznego uczestnictwa w kulturze. Ideą przewodnią projektu jest założenie o korespondencji między sztuką a filozofią, a tym samym próba interdyscyplinarnego spojrzenia na działania artystyczne.

  Poszczególne wykłady, prezentując różne sposoby rozumienia oraz podejścia do sztuki współczesnej, nie tylko udowadniają, że dyskurs filozoficzny stanowi poręczne narzędzie analizy działań artystycznych, ale przede wszystkim dają asumpt do samodzielnych, indywidualnych poszukiwań interpretacyjnych. A przecież każdy odbiorca posiada własny klucz do odczytania treści zawartych w dziele sztuki. Wystarczy go tylko odnaleźć, a projekt „Sztuka Mówi” ma w tym pomóc.

  O czym „Sztuka Mówi”? Dotychczas mogliśmy wysłuchać dziewięciu wykładów:

  1. Po co nam sztuka? (wykład do wystawy Henryka Cześnika); 
  2. O interpretacji (wykład do wystawy Zbigniewa Makowskiego); 
  3. Fotografia – między dokumentacją a kreacją (wykład do wystawy Płockiego Towarzystwa Fotograficznego); 
  4. Miasto w sztuce – sztuka w mieście (wykład na temat nowych płockich murali); 
  5. Artysta – szaleniec czy geniusz? (wykład na temat twórczości Edmunda Monsiela); 
  6. Sztuka – obraz – ciało. O ekspresyjnej funkcji ciała (wykład do wystawy Jana Dobkowskiego i Nicka Wadley’a); 
  7. Meandry pamięci: obrazy i wspomnienia (wykład do wystawy Janusza Stanny); 
  8. Sztuka i ekologia (wykład do wystawy Stanisława Baja); 
  9. Sztuka w obronie wartości. Aksjologiczne implikacje działań artystycznych (wykład do wystawy Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej). 

  Projekt edukacyjny „Sztuka Mówi” prowadzi Iwona Stachowska – płocczanka, absolwentka filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Zakładzie Filozofii Moralnej i Etyki Globalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z filozofią ciała, etyką zawodową, etyką mediów i kulturą audiowizualną. Współpracuje m.in. z ogólnopolskim Pismem Artystycznym „Format”, kwartalnikiem filozoficznym „Ruch Filozoficzny”, miesięcznikiem kulturalnym „Musli Magazine”.


  Copyright 2012 - Płocka Galeria Sztuki

  Wykonanie: Kamikaze